PLEMENNÍ HŘEBCI ÚJEZD

Objednání Inseminační dávky

Zásilky doporučujeme objednávat den předem, mezi 7 a 10 hodinou, vždy po telefonické domluvě (telefon 603 894 300 nebo 720 494 438), popřípadě na emailové adrese vacek.d@email.cz.

Hlavní odběrové dny jsou pondělí, středa a pátek, ostatní dny po dohodě.

Dávky spermatu je následně možné vyzvednout osobně na adrese: Újezd 32, 375 01 Albrechtice nad Vltavou.

Při objednávce je třeba uvést:

  • majitele klisny včetně adresy;
  • jméno vybraného hřebce;
  • jméno a identifikační číslo klisny;
  • adresu, kam má být dávka doručena;
  • kontaktní údaje osoby, která převezme inseminační dávku.

 

Majitel hřebců si vyhrazuje právo kdykoliv během připouštěcí sezony hřebce ze zdravotních nebo welfare důvodů vyřadit.

Podmínky inseminace čerstvým spermatem v roce 2024

Připouštěcí sezona pro inseminaci čerstvým semenem v roce 2024 je 1. 3. – 31. 7. 2024. Hřebci působí v areálu v Újezdu u Albrechtic nad Vltavou v rámci plemenné knihy Českého sportovního koně. Klisna musí být zaregistrována ve stejné plemenné knize, ve které je zaregistrován vybraný hřebec. Pokud nebude klisna do 30. 9. 2024 zaregistrována ve stejné plemenné knize jako hřebec, navyšuje se doplatek za březost o 3000 Kč.

Distribuce inseminační dávky a evidence o inseminaci

Inseminační stanice Újezd uzavírá v sezoně 2023 s chovatelem na každou inseminovanou klisnu Dohodu o inseminaci klisny ve dvou vyhotoveních. Jedna potvrzená kopie zůstává chovateli a druhou potvrzenou kopii chovatel zašle bezprostředně po provedené inseminaci zpět na adresu: Plemenní hřebci Újezd, Újezd 32, 375 01 Albrechtice nad Vltavou.

Chovatel dále zašle do 1. 9. 2024 Oznámení o výsledku inseminace klisny na základě, kterého mu bude vystavena faktura na doplatek za březost klisny. Na každou březí klisnu zašle inseminační stanice Újezd chovateli Připouštěcí lístek, který je základní a jedinou evidencí nutnou pro registraci narozeného hříběte. Zaslání Připouštěcího lístku je podmíněno splněním podmínek inseminace a vyrovnáním všech pohledávek.

Ceník

Základní připouštěcí poplatek splatný při odebrání první inseminační dávky:

Didiér                                   3 500 Kč

Kannthago DK                  3 500 Kč

Kajetán DK                       2 500 Kč

Hintrico Bormes               2 500 Kč

Doplatek za březost splatný k 1. 9. 2024:

Didiér                                   6 500 Kč

Kannthago DK                  7 500 Kč

Kajetán DK                       4 500 Kč

Hintrico Bormes               5 500 Kč

Při osobním odběru se hradí manipulační poplatek ve výši 600 Kč. Při zasílání dávky se hradí manipulační poplatek a poštovné nebo dopravné (cca 750 – 800 Kč). V případě doručování v sobotu je doručení za příplatek podle tarifu České pošty a. s. (cca 60 Kč) nebo přepravní společnosti. Inseminační dávky zasíláme na dobírku, při prvním odběru je dobírka včetně základního připouštěcího poplatku, další dávky už zasíláme pouze za cenu manipulačního poplatku.

Po obdržení dávky, ať už přepravní společností, nebo při osobním převzetí, od nás obdržíte dvě předvyplněné Dohody o inseminaci, do kterých je potřeba doplnit údaje o vaší klisně a jednu podepsanou dohodu zaslat i s termoboxem do 7 dnů zpět na adresu: Plemenní hřebci Újezd, Újezd 32, 375 01 Albrechtice nad Vltavou.

Dokumenty ke stažení

KONTAKT

Adresa

Újezd 32

Albrechtice nad Vltavou

375 01

© 2023 Plemenní hřebci Újezd